Aquest llibre és un totxo!
Pàgina d'inici
 
Roger FM
rfm@rogerfm.net
09-06-09
 

Segurament tots hem sentit alguna vegada aquesta expressió adreçada a algun llibre de lectura feixuga o simplement molt gruixut. Normalment es tracta d'una metàfora, però hi ha un lloc a Barcelona on aquesta metàfora esdevé una realitat tangible.

Al carrer de les Filipines, entre el carrer de Martí Molins i els jardins d'Elx, a la paret que dóna a unes dependències annexes a l'església de Crist Rei, hi havia una finestra que va ser tapiada amb rengleres de maons col·locats en posició vertical.

Algú en veure-ho va evocar la imatge d'uns llibres col·locats als prestatges d'una llibreria i va fer més palesa aquesta imatge decorant els maons com si fossin els lloms d'aquests llibres imaginaris.

Així es poden veure títols com ara "Los pilares de la tierra" i "Tirant lo Blanc" i els autors Salvador Espriu, Ausiàs March, Ferran Torrent, Miquel Martí i Pol, a més d'un llibre de matemàtiques i  —en perfecta harmonia amb el lloc on està situada aquesta "biblioteca"—  un de catequesi. També n'hi ha un de xinès del que no he pogut esbrinar el títol.

Deu fer un parell de mesos que vaig veure per primer cop aquesta mena de reivindicació mural de la lectura i vaig fer-li unes fotos amb l'agenda electrònica (imatge inferior). D'aleshores ençà, algú ha volgut dir la seva i ha retocat l'obra del bibliotecari anònim (imatge superior).

La comparació de les imatges permet veure com, fins i tot, una cosa tan simple com és guixar les parets, es pot fer amb gràcia o sense, segons la capacitat artística i els recursos intel·lectuals de l'autor.

Enviar comentari