Contactar

Informació

Castellano


Temàtica del web

La temàtica del web gira principalment al voltant de la ciutat de Barcelona. Tanmateix no existeix un límit geogràfic, ni temàtic, ni idiomàtic definit. La idea és crear un espai de convivència on es puguin compartir vivències, opinions i experiències.

És una cosa lògica i natural que on hi ha convivència hi hagin també discrepàncies. Això no és només acceptable sinó també desitjable, però han de mantenir-se dins d'uns límits de respecte i cortesia que l'administració del web vetllarà perquè no s'ultrapassin.


Enviar un article

Si es desitja enviar un article per a la seva publicació pot fer-se via e-mail, per a la qual cosa pot utilitzar-se la tecla de la part superior esquerra. En aquest e-mail figuraran el text, imatges i avatar -si n'hi haguessin-, el títol, la signatura i l'adreça electrònica. (Veure els apartats corresponents)

Si es desitja enviar algun comentari addicional sobre l'article o la seva publicació, s'haurà de col·locar de manera que quedi diferenciat del propi text de l'article.

L'administració del web es reserva el dret de rebutjar un article si el considera aliè a la temàtica del web. Els límits d'aquesta temàtica no han quedat gaire definits i, per tant, és poc probable un rebuig per aquesta raó.


Enviar un comentari

Si es desitja enviar un comentari a un article publicat, pot fer-se via e-mail per a la qual cosa pot utilitzar-se la tecla que es troba a sota del text de l'article. En aquest e-mail figuraran el text, imatges i avatar -si n'hi haguessin-, la signatura i l'adreça electrònica. (Veure els apartats corresponents)


Imatges

Es poden adjuntar imatges tant a articles com a comentaris. Aquestes imatges seran publicades amb una amplada màxima de 500 píxels, per la qual cosa, si és necessari, es redimensionaran les imatges que excedeixin aquesta mida.


Avatars

Si l'autor/a ho desitja, pot adjuntar a un article o comentari un avatar o imatge que el representi.

Les seves dimensions no haurien d'ultrapassar els 75x75 píxels, encara que es podran admetre mides una mica superiors.


Signatura

Els articles i comentaris podran anar signats amb el nom o amb un pseudònim triat per l'autor/a. Si no hi figura cap signatura al peu del text o si es fa constar expressament, l'article o comentari es publicarà com a anònim.


Adreça electrònica

Si l'autor/a d'un article o comentari ho desitja, pot sol·licitar que es publiqui junt amb la seva firma la seva adreça electrònica, per permetre a altres usuaris posar-se en contacte amb ell/a. Si no se sol·licita expressament no es farà pública, ni tampoc es facilitarà a terceres persones sense el permís de l'autor/a.


Notes importants:

L'administració del web es reserva el dret de rebutjar qualsevol contingut que consideri que pugui resultar ofensiu o insultant.

L'administració del web es reserva el dret d'editar el text d'un article o comentari per les raons exposades en el paràgraf anterior. Si l'autor/a considera que l'edició feta al seu escrit desvirtua el sentit del mateix, pot sol·licitar la seva retirada, la qual es durà a terme amb la major brevetat.

Aquest és un criteri totalment subjectiu ja que hi ha qui pot considerar ofensiu o insultant el simple fet de que altres persones no comparteixin les seves idees. Aquí es tractaria únicament d'utilitzar el sentit comú, la qual cosa no deixa de ser també un criteri subjectiu.


El tema dels drets d'autor a Internet és una cosa complicada ja que, en la majoria dels casos, resulta difícil rastrejar l'origen d'un material per assegurar-se de si la seva difusió a Internet és lliure o està sotmesa a algun tipus de limitació.

Per aquesta raó, si algú se sent perjudicat en els seus interessos o drets per algun material que es pugui trobar en aquesta web, pot posar-se en contacte amb l'administració de la mateixa per sol·licitar la retirada de l'esmentat material, la qual s'efectuarà en el termini més curt possible.